LIBRARY

Thư viện

18 Quy luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu

  • Tác giả: Ronald J. Alsop
  • Lĩnh vực: Kinh doanh

“Danh tiếng của công ty là tài sản quý giá nhất của một công ty, việc tạo danh tiếng đã khó thì việc giữ gìn và khôi phục lại danh tiếng của công ty càng khó hơn.Nội dung quyển ebook 18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu này được chia 18 quy luật này thành 3 phần rất rõ rệt là: tạo dựng danh tiếng của công ty, giữ gìn danh tiếng của công ty và khôi phục danh tiếng của công ty đã bị tổn hại. Mỗi quy luật là những đúc kết rất quý giá và ở mỗi phần trình bày đều có ví dụ minh họa rất thực tế giúp người đọc dễ nắm bắt nội dung của điều luật hơn.”

“Cuốn sách 18 Quy Luật Bất Biến Phát Triển Danh Tiếng Thương Hiệu như một chỉ dẫn giúp các doanh nghiệp gây dựng cũng như tận dụng tối đa tài sản vô hình quý giá nhất của công ty chính là giá trị thương hiệu. Hiện nay cuộc chiến thương hiệu đang diễn ra khốc liệt và thay đổi nhanh chóng. Điển hình là thương hiệu hàng đầu thế giới như Apple, Samsung mới nổi thời gian gần đây với những tiến bộ kỹ thuật đáng nể, hoặc những thương hiệu đã gắn bó với biết bao thế hệ như coca-cola hoặc Pepsi. Đây sẽ là cuốn sách phải đọc của những người đứng đầu một doanh nghiệp để từ đó phát triển thương hiệu của công ty.”