NEWS EVENT

Tin tức - Sự kiện

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

12.07.2023

Các CEO tại Việt Nam đang phải đối mặt với một loạt các thử thách tương tự như các CEO ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Họ vừa phải dẫn dắt doanh nghiệp theo hướng phù hợp với bối cảnh kinh tế thực tại, vừa phải chuẩn bị tiềm lực cho doanh nghiệp phát triển trong tương lai. Cân bằng được hai "nhiệm vụ kép" là điều cốt yếu cho sự thành công trong môi trường kinh doanh ngày nay.

Tuy nhiên, các CEO doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta hiện nay còn yếu về nhiều lĩnh vực, nổi bật là 3 vấn đề: hoạch định, điều hành, đánh giá… CEO cần biết hoạch định để xây dựng và hoàn thiện các ý tưởng kinh doanh, thiết lập bộ máy nhân sự để thực thi ý tưởng đó. Điều hành đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn, có bài bản, lớp lang rõ ràng. Việc đánh giá là một công đoạn rất quan trọng, đòi hỏi phải có tính công bằng, minh bạch nhưng trong thực tế lại thường được thực hiện một cách phiến diện và rất chủ quan. Đánh giá thiếu công bằng, dân chủ, sẽ dẫn đến hệ quả nhân viên chán nản, thậm chí chống đối lãnh đạo.

 

Muốn sánh kịp các nước trên thế giới, CEO Việt Nam cần khắc phục được những điểm yếu này để dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức trên con đường hội nhập. 


Chương trình đào tạo CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 4.0

Với mục tiêu góp phần đưa các DNVN vượt qua khó khăn, vững tin hội nhập kinh tế, Tổ chức Tư vấn và Đào tạo DGroup đã xây dựng chương trình “CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp” phiên bản 4.0. Chương trình hội tụ những kiến thức quản trị mới nhất, cập nhật nhất từ tinh hoa quản trị thế giới. Cùng với đó, hoạt động tham quan kiến tập tại các doanh nghiệp tiên tiến, điển hình trong sản xuất kinh doanh cũng mang đến góc nhìn thực tế cho học viên, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành mang lại hiệu quả học tập cao nhất.

Sau khi hoàn tất chương trình này, bạn có thể:

  • Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một “CEO”- một “nghề quản trị thực sự”.
  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có.
  • Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO.
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp.
  • Giao lưu với cộng đồng CEO chất lượng, tham gia các tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ.