TRAINING

Đào tạo public

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

Thời lượng: 3,5 tháng

Học phí: 18.000.000 VNĐ

(Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi: 18.000.000 VNĐ

Học viên đăng ký và hoàn tất phí trước khai giảng 5 ngày Đăng ký từ 2 học viên Là khách hàng thân thiết của DGroup

Địa điểm: Phòng học VIP Tầng 5, Tháp C, Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình đào tạo khác

Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp là gì? Theo Peter Drucker – “cha đẻ” quản trị kinh doanh hiện đại của thế giới: “Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp chính là “khách hàng”, nói cách khác, nếu một doanh nghiệp không thể “sản xuất” ra khách hàng thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại được”. Và một nhân vật quan trọng bậc nhất trong doanh nghiệp cũng như quá trình mang lại “khách hàng” của doanh nghiệp, đó chính là “Giám đốc kinh doanh.

Công việc của CCO là quản lý và điều phối mọi công việc, toàn bộ guồng máy liên quan đến khách hàng và hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty theo chiến lược kinh doanh của công ty và theo chỉ đạo trực tiếp từ Giám đốc công ty (CEO).

Với sự nhận thức sâu sắc về những thay đổi trong lĩnh vực Marketing và ngành quản trị bán hàng trên thế giới, cùng với bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam, các chuyên gia đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo “Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp” 

STT                                        CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT THỜI LƯỢNG
BUỔI TIẾT

  01

Bàn về sự học

 

  *     *

  02

Chân dung của một CCO chuyên nghiệp

 • Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CCO;
 • Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CCO;
 • Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CCO chuyên nghiệp;
02 08

  03

Chiến lược Kinh doanh / Business Strategy

 • Chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh;
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh;
 • Triển khai thực hiện, kiểm soát và đánh giá chiến lược kinh doanh.
04 16

  04

Xây dựng bộ phận kinh doanh / Sales & Marketing Department

02 08

  05

Marketing dành cho CCO

 • Tổng quan về Marketing và hoạt động Marketing;
 • Nghiên cứu và phân tích người tiêu dùng và hành vi tiêu dùng;
 • Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu;
 • Định vị thương hiệu và truyền thông định vị;
 • Marketing hỗn hợp / Marketing MIX.
04 16

  06

Quản lý hệ thống phân phối (HTPP)

 • Tổng quan về bán hàng và các nhiệm vụ của HTPP;
 • Các yếu tố tác động đến việc thiết kế HTPP; Tiêu chuẩn của một HTPP tốt;
 • Những thách thức của HTPP tại VN;Tìm hiểu và phân tích các mô hình phân phối;
 • Ảnh hưởng của chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh đến việc xây dựng HTPP;
 • Các bước xây dựng và điều hành HTPP;
 • Thiết lập HTPP; Khởi động HTPP; Đánh giá HTPP.
04 16

  07

Chăm sóc khách hàng & dịch vụ hậu mãi/ Customer Care

 • Khách hàng – bạn hàng – đối tác;
 • Văn hoá bán hàng và chăm sóc khách hàng;
 • Chính sách hậu mãi.
02 08

  08

Dự báo thị trường và Kế hoạch bán hàng / Sales forecast & Sales plan

 • Vai trò và ý nghĩa của dự báo thị trường;
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng;
 • Quản lý thị trường, đo lường tiếp thị.
02 08

09

Quản lý hoạt động Hỗ trợ Thương mại/Trade Marketing

 • Vai trò và ý nghĩa của Trade Marketing;
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch Trade Marketing;
 • Quản lý khuyến mãi: các khái niệm, quy định tổ chức và kiểm soát khuyến mãi.
02 08

  10

Huấn luyện & đào tạo bán hàng/ Coaching & Training a sales team

 • Huấn luyện và đào tạo nhân viên trong môi trường kinh doanh hiện đại;
 • Quy trình và những nguyên tắc quan trong thực tế huấn luyện đào tạo nhân viên bán hàng.
 • Đánh giá phản hồi kết quả huấn luyện & đào tạo.
02 08

  11

Quản lý đội ngũ

02 08

12

Chuyên đề hội thảo (Dành riêng cho học viên các chương trình CCO)

Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia kinh doanh & Marketing hàng đầu trong nước và quốc tế.

01  04

13

Hội thảo Kinh tế & Kinh doanh (dành riêng cho học viên các chương trình giám đốc) 02  08

Tổng cộng 30 120

 

Phan Anh Lưu

Phan Anh Lưu

Chuyên gia - Giảng viên