TRAINING

Đào tạo public

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Thời lượng: 2 buổi

Học phí: 2.200.000 đồng

(Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi: 1.500.000 đồng

Học viên đăng ký và hoàn tất phí trước khai giảng 5 ngày Đăng ký từ 2 học viên Là khách hàng thân thiết của DGroup

Địa điểm: Khách sạn Vị Hoàng - 153 Nguyễn Du - P. Vị Hoàng - TP. Nam Định - T. Nam Định

Chương trình đào tạo khác

Tư duy đúng sẽ ra quyết định đúng, quyết định đúng sẽ hành động đúng, hành động đúng sẽ có kết quả đúng. Quyết định đúng là một việc rất cần thiết khi giải quyết mọi vấn đề.

Người nào có khả năng giải quyết vấn đề tốt người đó làm việc hiệu quả, sống hạnh phúc và trẻ mãi không già. Tại sao vậy? Mỗi người có khả năng giải quyết vấn đề khác nhau, có người biến mọi thứ đơn giản thành phức tạp, có người biến thứ phức tạp thành đơn giản. Nếu người nào giải quyết mọi thứ thành đơn giản và điều đơn giản đạt mục tiêu thì thành công.

Có nhiều cấp độ giải quyết vấn đề khác nhau:
- Cấp độ 1: Không nhìn thấy vấn đề và không giải quyết vấn đề sẽ gây nên hậu quả.
- Cấp độ 2: Nhìn thấy vấn đề, nhưng không biết cách giải quyết sẽ gây nên hậu quả.
- Cấp độ 3: Nhìn thấy vấn đề và giải quyết sự vụ, nguy cơ vẫn xảy ra tiếp.
- Cấp độ 4: Nhìn thấy vấn đề và có giải pháp giải quyết vấn đề chiến lược.
- Cấp độ 5: Dự đoán vấn đề, nguy cơ và có giải pháp phòng ngừa không xảy ra rủi ro.

Làm sao để hạn chế mọi rủi ro trong công việc và cuộc sống? làm sao đạt đến cấp độ 4 và cấp độ 5 của khả năng giải quyết vấn đề? Khóa học “Giải quyết vấn đề và ra quyết định” này giúp bạn đạt được mục tiêu mà bạn mong muốn.

Mục Tiêu Đào Tạo
Sau khóa học, học viên sẽ:
- Có khả năng nhận ra các biểu hiện của vấn đề
- Xác định được vấn đề đơn giản hay vấn đề phức tạp
- Sử dụng được các công cụ, phương pháp để giải quyết vấn đề
- Phát triển các kỹ năng để giải quyết vấn để hiệu quả
- Tiến trình và giải pháp để giải quyết vấn đề
- Phân tích được các yếu tố để ra quyết định đúng
- Có phong cách quyết định thích hợp cho từng tình huống

Đối Tượng Tham Dự
Các nhà quản lý như giám sát, trưởng, phó phòng, giám đốc.
- Những người muốn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.
- Những nhân viên muốn làm việc hiệu quả và thăng tiến.
Giải quyết vấn đề & ra quyết định

  •  Quy trình giải quyết vấn đề
  •  Xác định vấn đề
  •  Xác định nguyên nhân
  •  Ứng dụng công cụ trong Giải quyết Vấn đề
  •  Ra quyết định trong Lãnh đạo
  •  Những phương pháp Ra quyết định hiệu quả
  •  Cơ sở Ra Quyết định.
  •  Đánh giá hiệu quả các quyết định
  •  Thực hành

Phan Anh Lưu

Phan Anh Lưu

Chuyên gia - Giảng viên