LIBRARY

Thư viện

QUẢN TRỊ & LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC – TỪ GIÁ TRỊ ĐẾN SỨC MẠNH - TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT THỊNH

  • Lĩnh vực: Quản trị

NẾU BẠN LÀ NHÀ QUẢN TRỊ , HIẾM THỜI GIAN ĐỌC SÁCH VÀ CHƯA ĐỌC NHIỀU, THÌ ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY LÀ SỰ BỔ KHUYẾT RẤT HỮU ÍCH VÀ TOÀN DIỆN, TỪ KHỞI ĐẦU ĐẾN SAU NÀY

18 năm trước ( năm 2002 ) tác giả đã viết cuốn sách NGHỀ GIÁM ĐỐC ( NXB Chính Trị Quốc Gia )  không chỉ là tham khảo mà trên thực tế một số nơi ( trường đại học và trung tâm đào tạo )  đã sử dụng như là cuốn giáo trình ‘nhập môn cho nghề Giám đốc doanh nghiệp’ . Cuốn sách đó đã làm xong ‘sứ mệnh’ của nó ( trong thời kỳ các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu bước vào thị trường và hội nhập ). Đến nay tác giả nhận thức rằng các nhà quản trị doanh nghiệp bước đến thời kỳ mới : hội nhập quốc tế sâu rộng, hiện thực các nguyên lý thành các giải pháp, hiện thực tư tưởng thành các sản phẩm , vận hành doanh nghiệp trong một hệ thống công nghệ tin học toàn cầu…. Nên tác giả viết cuốn sách mới này, với mục đích thúc đẩy nghề Giám đốc lên  một trình độ cao hơn, nhưng vẫn theo cách bạn đọc sử dụng kiến thức vốn có, trải nghiệm đã từng, tư duy của mình để suy tưởng, suy lý, suy nghiệm tiếp khi đọc từng trang viết và các sơ đồ trong sách. Sách bao gồm phần chữ viết ngắn gọn xúc tích, kết hợp với các hình vẽ ( sơ đồ ) với mong muốn cô đọng và tích hợp nhiều khía cạnh của  nội dung nhất định được trình bày. Tác giả không lạm đưa ra nhiều ví dụ điển hình ( case studies ) , thay vào là đề cập đến tính phổ biến của sự vật hiện tượng ( ví dụ sự ‘nở hoa’ thì có thể thấy ở nhiều loài thực vật khác nhau nhưng có tính chung bản chất là ‘tiết mùa / tạo trái / khoe sắc ’ . Bản đọc sẽ liên hệ đến tổ chức mình với những hoạt động khác nhau trở thành ví dụ riêng cụ thể ( như thêm được một cây vào cánh rừng chung của kiến thức ) 

Trong cuốn sách này , tác giả đã cố gắng ‘5 không’ :

  • Không nhắc lại, sao chép các kiến thức đã từng có về quản trị tổ chức, có thể tra cứu nhiều từ sách có sẵn hoặc từ mạng internet. Nếu có đề cập về ai đó thì lấy ý tứ , của họ, viết theo văn của mình
  • Không trích dẫn tác phẩm nào của ai theo nghĩa là một câu, hay đoạn văn, nhưng có thể dùng thành quả của các tiền bối khoa học đã  thành đại chúng ( ví dụ : nói về quản trị theo khoa học, nhắc đến F. Taylor là đủ )
  • Không ‘tán câu chẻ chữ’ theo ý tứ có sẵn làm đầy trang sách, không theo từ điển phổ thông để diễn đạt ( ví dụ : không định nghĩa ‘quản trị’ theo từ điển thông thường rồi thêm thắt, mà theo nội hàm vận dụng sinh động )
  • Không dùng bất cứ có sẵn trong các sách nào của ai .Nhiều sơ đồ, hình vẽ trong sách là của chính mình suy tư, chiêm nghiệm, mài rũa trong nhiều lần sử dụng , mô tả và tích hợp các nội dung muốn truyền tải
  • Không để đọc một lần, mà sẽ có ‘lực đẩy kéo’ người  đã đọc đến những lần sau ( vừa để hiểu sâu hơn, phát triển hơn, ứng dụng hơn ), bởi chủ trương viết ngắn cùng với những hình vẽ tổng hợp

Tên cuốn sách  nói lên toàn bộ các nội dung chủ đạo của cuốn sách , từ : tri thức thuộc về nguyên lý, các định đề nền tảng, các mô hình cẩm nang, những kỹ năng chìa khóa,  đề cập phương pháp kiến tạo tổ chức, đến quản trị như thế nào, cách dùng tổ chức ( kể cả khu vực phi kinh doanh và doanh nghiệp ) để tạo giá trị sản phẩm / dịch vụ và đề cập đến sức mạnh của tổng hợp những phương thức, công cụ, thành tựu  như sức mạnh to lớn góp phần làm cho Thế giới  phát triển. Với những người không làm công tác quản trị, đọc cuốn sách này cũng rất có ích với ý nghĩa bồi bổ thêm tri thức rộng lớn để ‘nhìn cây luận ra rừng, trong rừng hiểu về cây’ và ứng dụng vào cuộc sống của mình.

Cuối cuốn sách này tác giả liệt kê định nghĩa các từ ngữ được sử dụng, làm tham khảo, bổ trợ, mở rộng sự hiểu và phát triển tư duy của bạn đọc

 

NHÂN SINH QUAN CỦA CUỐN SÁCH NÀY:

  • Ta đi trong 8 Phương Đất : cần dự liệu mọi điều, chuẩn bị, định vị định hướng , lộ trình mục tiêu
  • Ta đi trong 9 Phương Trời : có tri thức trên đỉnh đầu ( xa , sâu, rộng, cao, vĩ ) hơn các kiến thức có từ ( kinh nghiệm, chuyên môn ) trong vỏ não
  • Ta đi trong 10 Phương Phật : luôn có niềm tin vào ( mọi sự cải thiện được, việc tốt đang làm, tính nhân quả của mọi điều 

Để hoàn thành những nhóm công việc lớn, những đại sự cần đến tổ chức, với phương pháp quản trị kết hợp được tinh hoa của ba lĩnh vực nêu trên để : thông minh,  tiêu chuẩn, quy mô , tốc độ , và tương kết .

Chúng ta biết trình độ quản trị một tổ chức thể hiện
. Tính công nghệ của  kỹ thuật toàn diện
. Tính chuẩn mực văn minh của thời đại
. Tính thị trường – xã hội được đáp ứng đầy đủ

Có nhiều người làm việc tốt với chuyên môn, công cụ và điều kiện tĩnh . Nhưng khi làm việc với nhau , với bài toán mục tiêu lớn và trong môi trường biến động …. lúc ấy đòi hỏi cần nhà quản trị có tư duy cao rộng, thiết lập và vận hành tổ chức tin cậy hiệu quả , dụng được phương pháp tầm vóc ( cao hơn, xa hơn, mạnh hợn ) vượt trên các kĩ năng riêng lẻ, sự hạn chế của các nguồn lực, thách thức của môi trường )

Tác giả hơn 20 năm : đọc, làm, viết…. tổng kết, tích hợp những tri thức đa dạng từ những lớp học giả trong ngoài nước , khảo cứu thực tiễn của những tổ chức tác giả từng tư vấn, kết hợp với suy tư nghiên cứu thành những mô hình đặc trưng cho từng vấn đề ( có ý nghĩa như tra cứu hoặc cẩm nang chỉ dẫn )

Thực tiễn thì muôn vàn, nhưng để không bị lung lạc thì phải dựa trên những nguyên tắc của khoa học, những định đề phổ quát, những nguyên lý của Thiên Địa Nhân

Để một ông Vua còn rất trẻ trị vì được xã tắc đó là trình độ quản trị ( bình thiên hạ ); để một người  chủ gia đình tổ chức cuộc sống thành đạt hạnh phúc đó là trình độ quản trị ( tề gia ); để làm được Kim Tự Tháp đó là trình độ quản trị vượt trên mọi công nghệ, hữu hạn của con người. Để vận hành nhà máy điện hạt nhân khổng lồ là sự thấu hiểu từ nguyên tử đến thấu đáo từng hành vi nhỏ, cũng như thực hành cách thức hoà nhập vào mạng lưới điện quốc gia.\

Chúng ta biết có ba điều Đại Quý với mỗi người trưởng thành : Sức khỏe ; Tri thức và Sự Nghiệp 

Tác giả kỳ công viết cuốn sách này với khát vọng : Nước Việt chúng ta có nhiều tổ chức từ  những giá trị hữu ích  đến  hùng mạnh, nhiều Doanh nghiệp phát triển để Quốc Gia Việt Nam hội nhập sánh vai các cường quốc năm Châu! Mà mỗi người Việt Nam trưởng thành đều có thể từ mình tham gia và kiến tạo từ Tri Thức.

Trân trọng

Tác Giả : Nguyễn Tất Thịnh