LIBRARY

Thư viện

Quản trị và lãnh đạo tổ chức từ giá trị đến sức mạnh

  • Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  • Lĩnh vực: Kinh doanh

Tên cuốn sách  nói lên toàn bộ các nội dung chủ đạo của cuốn sách , từ : tri thức thuộc về nguyên lý, các định đề nền tảng, các mô hình cẩm nang, những kỹ năng chìa khóa,  đề cập phương pháp kiến tạo tổ chức, đến quản trị như thế nào, cách dùng tổ chức ( kể cả khu vực phi kinh doanh và doanh nghiệp ) để tạo giá trị sản phẩm / dịch vụ và đề cập đến sức mạnh của tổng hợp những phương thức, công cụ, thành tựu  như sức mạnh to lớn góp phần làm cho Thế giới  phát triển. Với những người không làm công tác quản trị, đọc cuốn sách này cũng rất có ích với ý nghĩa bồi bổ thêm tri thức rộng lớn để ‘nhìn cây luận ra rừng, trong rừng hiểu về cây’ và ứng dụng vào cuộc sống của mình.

Cuối cuốn sách này tác giả liệt kê định nghĩa các từ ngữ được sử dụng, làm tham khảo, bổ trợ, mở rộng sự hiểu và phát triển tư duy của bạn đọc

 

NHÂN SINH QUAN CỦA CUỐN SÁCH NÀY:

  • Ta đi trong 8 Phương Đất : cần dự liệu mọi điều, chuẩn bị, định vị định hướng , lộ trình mục tiêu
  • Ta đi trong 9 Phương Trời : có tri thức trên đỉnh đầu ( xa , sâu, rộng, cao, vĩ ) hơn các kiến thức có từ ( kinh nghiệm, chuyên môn ) trong vỏ não
  • Ta đi trong 10 Phương Phật : luôn có niềm tin vào ( mọi sự cải thiện được, việc tốt đang làm, tính nhân quả của mọi điều