TRAINING

Tư vấn doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Dgroup – Từ Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn đến phát triển bền vững

Với kinh nghiệm 12 năm xây dựng và phát triển, Dgroup thu hút được những chuyên gia hàng đầu và những người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Trong quá trình phát triển, Dgroup đã tư vấn doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, với 3 gói dịch vụ tư vấn chính, bao gồm: Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tư vấn quản trị doanh nghiệp. Những gói dịch vụ này nhằm hỗ trợ khách hàng nhìn nhận một cách toàn diện về hiện trạng và xác định mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai; giúp lãnh đạo doanh nghiệp hoạch định chiến lược để đạt được những mục tiêu đó.

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động như hiện nay, cơ hội mở ra là rất lớn, nhưng hàng loạt thách thức đòi hỏi doanh nghiệp phải vượt qua. Nhiều doanh nghiệp đang đối diện với hậu quả khắc nghiệt và khó khăn – đầu tư dàn trải, năng lực quản trị kém, chi phí hoạt động cao dẫn đến hoạt động không hiệu quả. Trong đó, những người đứng đầu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều chuỗi kinh doanh đa dạng nhưng không có hoạt động bổ trợ. 

Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, Dgroup cung cấp các giải pháp cụ thể. Qua đó, giúp doanh nghiệp cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết lập mô hình phù hợp, sắp xếp lại bộ máy và chế kiểm soát rủi ro.

Đội ngũ tư vấn gồm những chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện quy trình kinh doanh, huy động các nguồn lực mới, gỡ rối về tài chính, sắp xếp tổ chức nhân sự, M&A để đạt được mục đích vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

  Một doanh nghiệp xây dựng được bản sắc văn hóa riêng biệt sẽ đem lại thu nhập ròng gấp đến 756 lần so với doanh nghiệp có văn hóa kém (Theo thống kê của trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ). Văn hóa doanh nghiệp có thể tạo ra 20% - 30% sự khác biệt về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh. (James. L. Heskett - GS danh dự tại ĐH Harvard). Văn hóa doanh nghiệp còn là một cơ chế tạo ra và củng cố các dạng hành vi hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã định. Các hành vi tốt được tôn vinh và lưu truyền trong toàn tổ chức, từ đời lãnh đạo này sang đời lãnh đạo khác, tạo thành truyền thống của doanh nghiệp.

  Một doanh nghiệp có văn hóa mạnh sẽ tạo được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Đây là lợi thế rất lớn để doanh nghiệp xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu cho mình. Văn hóa mạnh thống nhất được các thành viên trong tổ chức, giúp doanh nghiệp dễ định hướng kinh doanh và phục vụ khách hàng. Đây là lợi thế tuyệt đối trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay. Chính vì vậy mà Dgroup đã thiết kế dịch vụ “Tư vấn xây dựng văn hoá doanh nghiệp”.

Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

 1.   Giới thiệu các khái niệm cơ bản, các loại văn hóa tổ chức, chuyển dạng văn hóa, năng lực văn hóa và cách xây dựng tổ chức có năng lực văn hóa.
 2.   Phân tích để hiểu môi trường kinh doanh và các thế lực sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tương lai. Công cụ sử dụng: PEST, FIVE FORCES
 3.   Tổ chức workshop với sự tham gia của các lãnh đạo để phát triển tầm nhìn được chia sẻ về những gì công ty cần phải đạt đến. Xác định các giá trị cốt lõi, làm nền tảng cho nhận dạng kinh doanh, mục đích chính để thành công và những cái mà bạn không thể thỏa hiệp. Tầm nhìn và các giá trị cốt lõi là định hướng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Công cụ sử dụng: Đường cuộc đời, Cognitive map.
 4.   Đánh giá văn hóa hiện tại và đối chiếu với định hướng ở bước 3 để xác định các yếu tố văn hóa cần phải thay đổi. Công cụ sử dụng: Mô hình 7S, mô hình Denison.
 5.   Xác định các thay đổi cần xảy ra để thu hẹp các khoảng cách giữa văn hóa hiện nay và cái mình muốn đạt tới. Giới thiệu các khái niệm và công cụ để quản lý sự thay đổi;
 6.   Xác định vai trò của lãnh đạo cấp cao trong việc thúc đẩy thay đổi văn hóa. Lãnh đạo là người khởi xướng và bảo trợ cho các chương trình thay đổi, là chỗ dựa tinh thần và nơi hỗ trợ nguồn lực trong suốt quá trình thay đổi.
 7.   Phác thảo kế hoạch thực hiện với các mục tiêu can thiệp, thời gian, các cột mốc quan trọng và trách nhiệm.
 8.   Truyền đạt nhu cầu thay đổi và kế hoạch thay đổi, đả thông tư tưởng và tạo động lực cho giới hữu quan quan trọng.
 9.   Nhận dạng trở ngại và các nguồn kháng cự, phát triển chiến lược vượt qua.
 10. Thể chế hóa, mô hình và củng cố các thay đổi về văn hóa. Lãnh đạo phải làm gương cho những hành vi được khuyến khích. Hệ thống động viên, khen thưởng phải được thiết kế đồng bộ với mô hình văn hóa mới.
 11. Thường xuyên đánh giá lại văn hóa tổ chức và thiết lập chuẩn mực cho việc học tập liên tục và sự chuyển đổi. Các giá trị văn hóa tốt phải được duy trì và truyền bá cho các thành viên mới.

Với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tại Dgroup sẽ thực hiện:

 • Thẩm định phương án kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích doanh thu, chi phí đánh giá hiệu quả của phương án kinh doanh và đề ra phương án cải tiến doanh nghiệp.
 • Dgroup cùng ban giám đốc xem xét và xây mô hình tổ chức quản lý, xác định từng vị trí phòng ban chuyên trách trong doanh nghiệp, đồng thời thống nhất quy trình quản lý, quyền hạn, trách nhiệm.
 • Dgroup cùng ban giám đốc, các trưởng phòng, trưởng bộ phận xây dựng bảng mô tả chi tiết công việc từng nhân sự của từng bộ phận từ đó đánh giá hiệu quả của từng vị trí nhân sự từ đó xây dựng chỉ số KPI đánh giá hoàn thành công việc của nhân sự là cơ sở tính tiền lương.
 • Dgroup cùng phòng nhân xây dựng cơ chế chính sách tiền lương đảm bảo được quyền lợi nhân sự, hiệu quả trong việc sử dụng nhân sự trong công ty, kiểm soát tốt tài chính giúp công ty phát triển bền vững.

    Từ sự cải tiến quy trình quản trị doanh nghiệp, chi tiết từng phòng ban, xác định điểm trọng yếu và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý (Giải pháp ERP – Quản trị doanh nghiệp) giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp, phát triển bền vững.