NEWS EVENT

Tin tức - Sự kiện

Văn hoá doanh nghiệp - Yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp Việt vượt qua khủng hoảng Covid 19

27.06.2021
Văn hoá doanh nghiệp - Yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp Việt vượt qua khủng hoảng Covid 19
Bên cạnh tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp có một tầm quan trọng nhất định đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Một tập thể sẽ khó có thể phát triển bền vững nếu như thiếu đi văn hóa - bản sắc riêng biệt của doanh nghiệp đó.
Văn hóa doanh nghiệp chính là yếu tố chi phối hầu hết kết quả của doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận và bảo đảm điều kiện tài chính tốt nhất, văn hóa doanh nghiệp chính là chìa khóa cho sự thành công hay thất bại của doanh nhân - CEO Lê Dung - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực DGroup cho biết.
Có tới hơn 300 định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp khác nhau, nhưng nhìn chung, văn hóa doanh nghiệp chính là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp.
Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, người lãnh đạo phải xác định rõ sứ mệnh của doanh nghiệp mình, từ đó xây dựng những bộ quy chuẩn phù hợp. Hoặc người chủ doanh nghiệp có thể tham khảo tư vấn từ các đơn vị chuyên môn có nhiều năm kinh nghiệm.
Bởi trên thực tế, rất nhiều lãnh đạo đã mắc lỗi khi áp đặt văn hóa mà không khơi gợi nhận thức của nhân viên mình với các giá trị văn hóa. Nếu không giảng giải được cặn kẽ hệ thống các giá trị văn hóa của doanh nghiệp có ích lợi gì với nội bộ tổ chức, tất yếu moi hình thức triển khai chỉ là phong trào, gây ra một số phản ứng ngược.
Bên cạnh đó, không ít chủ doanh nghiệp cũng chưa hiểu đúng về khái niệm văn hóa doanh nghiệp. Họ thường tập trung vào các yếu tố hữu hình như: Trang phục làm việc - Môi trường làm việc - Lợi ích - Khen thưởng - Đối thoại - Cân bằng công việc - cuộc sống - Mô tả công việc - Cấu trúc tổ chức - Các mối quan hệ mà quên đầu tư vào các yếu tố vô hình như: Các giá trị - Đối thoại riêng - Các quy tắc vô hình - Thái độ - Niềm tin - Quan sát thế giới - Tâm trạng và cảm xúc - Cách hiểu vô thức - Tiêu chuẩn - Giả định. Để xây dựng được văn hóa doanh nghiệp tốt cần cân bằng cả hai phạm trù này.
Văn hóa doanh nghiệp không chỉ tạo động lực làm việc, điều phối và kiểm soát, giảm xung đột mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thương trường. Đặc biệt, trong giai đoạn nền kinh tế đang phải đối mặt với khủng hoảng Covid 19, văn hóa doanh nghiệp chính là một giải pháp thiết yếu. Doanh nghiệp có văn hóa phù hợp với sự đoàn kết mạnh mẽ, hỗ trợ lẫn nhau sẽ tạo thành một “hàng rào” vững chắc chắn “bão” Covid thành công.
Như vậy, có thể thấy văn hóa doanh nghiệp là yếu tố tiên quyết mà người lãnh đạo cần có kế hoạch gây dựng từ những ngày đầu. Khi văn hóa doanh nghiệp đủ mạnh, mọi tác động từ bên ngoài sẽ được giải quyết nhanh chóng bằng chính sức mạnh nội tại của doanh nghiệp hun đúc trong suốt chặng đường qua.