Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn đến phát triển bền vững
Đào tạo Public hướng tới các lớp học được tổ chức thường xuyên, định kỳ theo tháng, theo tuần hoặc theo quý. Bất kỳ ai, người ngoài hay trong một tổ chức nào đó đều có thể tham dự, dựa trên lệ phí tham gia của mỗi người.
Đào tạo InHouse là gì? Đây là hình thức đào tạo lớp học, được tổ chức và lên kế hoạch đào tạo dành riêng cho một tổ chức cụ thể. Chỉ những chuyên gia IT do doanh nghiệp lựa chọn mới có thể tham gia. Nó không được tổ chức công khai hoặc cho người tham gia từ những doanh nghiệp khác

TRAINING

Khoá học

TEACHING

Ban giảng huấn

BOOK FOR CEO

Sách hay quản trị